Lìu Hoàng Thiện
4.5  (2 đánh giá)

Công nghệ thông tin (1)

34
học viên
1
khóa học
2
bình luận
Thông tin giảng viên

- Hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm cho IOS.

- Đã và đang làm việc trong nhiều công ty/ tập đoàn lớn trong nước cũng như nước ngoài (Harveynash, FileString, Wizeline).

Xem đầy đủ

Các khóa học