Interests
avatar

Lê Văn Minh

0
0
0
 • Là cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Đức và tiếng Anh.
 • Có 16 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử và online marketing và online education.
 • Là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết lỗi với Amazon và các mẹo nhỏ.
 • Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và bán các sản phẩm công nghệ số - Xuất sắc trong tự xuất bản các sản phẩm số lên KDP, KOBO và Nook.
 • 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trên internet ở các platforms khác.
 • Đã đào tạo cho hơn 3000 học viên cả trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tự xuất bản các sản phẩm về số - ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt và tiếng Anh.
 • Là nhà đầu tư, cộng tác viên chiến lược trên Fiverr.com
 • Là tác giả của khóa học: Cầm tay chỉ việc kiếm tiền trên Kindle Amazon và "On job training complete guide to self-publishing
Lê Văn Minh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Văn Minh

ABOUT
 • Là cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Đức và tiếng Anh.
 • Có 16 năm kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài trong lĩnh vực thương mại điện tử và online marketing và online education.
 • Là người đầu tiên tìm ra phương pháp giải quyết lỗi với Amazon và các mẹo nhỏ.
 • Có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và bán các sản phẩm công nghệ số - Xuất sắc trong tự xuất bản các sản phẩm số lên KDP, KOBO và Nook.
 • 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh trên internet ở các platforms khác.
 • Đã đào tạo cho hơn 3000 học viên cả trong nước và quốc tế trong lĩnh vực tự xuất bản các sản phẩm về số - ngôn ngữ đào tạo: Tiếng việt và tiếng Anh.
 • Là nhà đầu tư, cộng tác viên chiến lược trên Fiverr.com
 • Là tác giả của khóa học: Cầm tay chỉ việc kiếm tiền trên Kindle Amazon và "On job training complete guide to self-publishing
TOP COURSES

No Related Course