Interests
avatar

Lê Trình

0
0
0
  • Giảng viên Lê Trình là Giám đốc Trung tâm Âm nhạc DẤU CHẤM ĐEN.
  • Từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có tren 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, chuyên ngành âm nhạc.
Lê Trình
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Trình

ABOUT
  • Giảng viên Lê Trình là Giám đốc Trung tâm Âm nhạc DẤU CHẤM ĐEN.
  • Từng tốt nghiệp Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có tren 10 năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục, chuyên ngành âm nhạc.
TOP COURSES

No Related Course