Interests
avatar

Lê Tiến Quang

0
0
0
 • Tác giả của 2 website: Autocad.xaydungso.vn và meocad.vn.
 • Quê quán: Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình.
 • Công tác: Phòng thiết kế - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình.
 • Giảng viên AutoCAD nâng cao tại RDSIC – Viện tin học xây dựng – Đại học Xây Dựng.
 • Học: Xây dựng dân dụng – Đại học Xây Dựng.
 • K52 khóa 2007 – 2012.
Lê Tiến Quang
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Tiến Quang

ABOUT
 • Tác giả của 2 website: Autocad.xaydungso.vn và meocad.vn.
 • Quê quán: Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình.
 • Công tác: Phòng thiết kế - Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình.
 • Giảng viên AutoCAD nâng cao tại RDSIC – Viện tin học xây dựng – Đại học Xây Dựng.
 • Học: Xây dựng dân dụng – Đại học Xây Dựng.
 • K52 khóa 2007 – 2012.
TOP COURSES

No Related Course