Interests
avatar

Lê Thị Ninh Vân

0
0
0
  • Gần 15 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng.
  • Hiện tại là kế toán trưởng hệ thống chuỗi nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake.
  • Hiện đang phối hợp giảng dạy bộ môn kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp tại Đại học Trà Vinh, Đại học Thái Nguyên và Viện đại học Mở Hà Nội.
Lê Thị Ninh Vân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Thị Ninh Vân

ABOUT
  • Gần 15 năm kinh nghiệm làm kế toán trưởng.
  • Hiện tại là kế toán trưởng hệ thống chuỗi nhà hàng Nhật Mirai Sushi & Sake.
  • Hiện đang phối hợp giảng dạy bộ môn kế toán thuế và kế toán doanh nghiệp tại Đại học Trà Vinh, Đại học Thái Nguyên và Viện đại học Mở Hà Nội.
TOP COURSES

No Related Course