Interests
avatar

Lê Thị Nghĩa

0
0
0
  • Hiện tại làm chuyên viên tư vấn viễn thông của FPT Telecom chi nhánh Thanh Hóa.
  • Trước kia làm chuyên viên tư vấn tuyển sinh cho các học viện: học viện Design global, học viện IT Plus - đại học Quốc Gia Hà Nội, học viên T3H.
  • Làm MC sự kiện, hội thảo cho tập đoàn Thiên Tâm Group.
  • Bản thân có nhiều trải nghiệm bổ ích thông qua công việc, cuộc sống để rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp.
Lê Thị Nghĩa
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Thị Nghĩa

ABOUT
  • Hiện tại làm chuyên viên tư vấn viễn thông của FPT Telecom chi nhánh Thanh Hóa.
  • Trước kia làm chuyên viên tư vấn tuyển sinh cho các học viện: học viện Design global, học viện IT Plus - đại học Quốc Gia Hà Nội, học viên T3H.
  • Làm MC sự kiện, hội thảo cho tập đoàn Thiên Tâm Group.
  • Bản thân có nhiều trải nghiệm bổ ích thông qua công việc, cuộc sống để rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp.
TOP COURSES

No Related Course