Interests
avatar

Lê Thị Mộng Hằng

1
4
1
  • Cô Lê Thị Mộng Hằng hiện đang là giáo viên trình độ N3 tại trung tâm tiếng Nhật Riki Nihongo - một trong những trung tâm dạy tiếng Nhật có uy tín hàng đầu với 4 cơ sở giảng dạy trải rộng khắp thành phố Hà Nội.
  • + Trình độ N2: khóa học luyện đề thực tế JLPT N2.
  • + Trình độ N3: khóa học N3 Junbi online; khóa học N3 Taisaku online; khóa học N3 online 2 giai đoạn Junbi & Taisaku; khóa học Đọc hiểu N3 online.
  • + Trình độ N4: khóa học N4 online; khóa học Bigcombo N4 - N3 online.
  • + Mở rộng ứng dụng: khóa học Giao tiếp online.
Lê Thị Mộng Hằng
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 1

Lê Thị Mộng Hằng

ABOUT
  • Cô Lê Thị Mộng Hằng hiện đang là giáo viên trình độ N3 tại trung tâm tiếng Nhật Riki Nihongo - một trong những trung tâm dạy tiếng Nhật có uy tín hàng đầu với 4 cơ sở giảng dạy trải rộng khắp thành phố Hà Nội.
  • + Trình độ N2: khóa học luyện đề thực tế JLPT N2.
  • + Trình độ N3: khóa học N3 Junbi online; khóa học N3 Taisaku online; khóa học N3 online 2 giai đoạn Junbi & Taisaku; khóa học Đọc hiểu N3 online.
  • + Trình độ N4: khóa học N4 online; khóa học Bigcombo N4 - N3 online.
  • + Mở rộng ứng dụng: khóa học Giao tiếp online.
TOP COURSES
Loading...