Lê Thạch Ngọc
2.5  (6 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (2)

57
học viên
2
khóa học
6
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đầu tư cổ phiếu trên sàn Hose, Hnx (sàn chứng khoán VN).

-Theo dõi giá vàng, rổ tiền tệ trên sàn quốc tế.

- Kinh doanh khách sạn tại Bình Dương và một số lĩnh vực khác.

- Sáng lập và chủ sở hữu www.raovatchothue.com dịch vụ bất động sản, tư vấn tài chính và dịch vụ thương mại.

Xem đầy đủ

Các khóa học