Lê Tấn Đạt
0.0  (0 đánh giá)

Nuôi dạy con (1)

5
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận The Big Friends.

- Dịch giả của hai quyển sách Vượt Qua Chứng Tự Kỷ và Hỗ Trợ Trẻ Tự Kỷ.

- Có kinh nghiệm 4000 giờ làm việc với các gia đình có trẻ tự kỷ.

- 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.- 2013 - 2017: Đã chia sẻ phương pháp can thiệp tại nhà cho hơn 1200 gia đình có con tự kỷ và giúp đỡ nhiều người tự kỷ có được những tiến bộ tích cực.

Xem đầy đủ

Các khóa học