Interests
avatar

Lê Quang Đạt

0
0
0
  • Hanoi University of Science and Technology (1999-2004).
  • Founder HOCCUNGMENTOR.COM , mô hình đào tạo Coaching/Mentoring online.
  • Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Australia, Japan.
  • Có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cả hình thức Offline và Online.
  • Có nhiều kinh nghiệm Coaching nhiều đối tượng khác nhau như Fresher Developer, NON-Sinh viên, Sinh viên kỹ thuật/kinh tế, người đi làm trái ngành, và cả sinh viên nước ngoài.
Lê Quang Đạt
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Quang Đạt

ABOUT
  • Hanoi University of Science and Technology (1999-2004).
  • Founder HOCCUNGMENTOR.COM , mô hình đào tạo Coaching/Mentoring online.
  • Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Australia, Japan.
  • Có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cả hình thức Offline và Online.
  • Có nhiều kinh nghiệm Coaching nhiều đối tượng khác nhau như Fresher Developer, NON-Sinh viên, Sinh viên kỹ thuật/kinh tế, người đi làm trái ngành, và cả sinh viên nước ngoài.
TOP COURSES

No Related Course