Interests
avatar

Lê Phong

0
0
0
  • Có 6 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy thanh nhạc tại các trung tâm studio trong thành phố: Apax English, công ty giải trí JNU, Qstudio, nhà thiếu nhi quận 8.
  • Có 6 năm kinh nghiệm trong công tác dàn dựng chương trình biểu diễn.
  • Giải quán quân chương trình văn nghệ cụm dịch vụ, giải Á Quân chương trình Sao Nối Ngôi cùng nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
  • Hai năm liền giải quán quân chương trình ca nhạc cấp thành phố trực thuộc đơn vị Quận 8.
  • Cùng với các giải thưởng văn nghệ thường niên do Quận đoàn, thành đoàn tổ chức.
Lê Phong
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Phong

ABOUT
  • Có 6 năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy thanh nhạc tại các trung tâm studio trong thành phố: Apax English, công ty giải trí JNU, Qstudio, nhà thiếu nhi quận 8.
  • Có 6 năm kinh nghiệm trong công tác dàn dựng chương trình biểu diễn.
  • Giải quán quân chương trình văn nghệ cụm dịch vụ, giải Á Quân chương trình Sao Nối Ngôi cùng nhạc sĩ Lương Bằng Quang.
  • Hai năm liền giải quán quân chương trình ca nhạc cấp thành phố trực thuộc đơn vị Quận 8.
  • Cùng với các giải thưởng văn nghệ thường niên do Quận đoàn, thành đoàn tổ chức.
TOP COURSES

No Related Course