Interests
avatar

Lê Huy Long

1
4.7
0
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm với các công việc chuyên dùng Excel để xử lý số liệu, báo cáo:
  • + Phó phòng kiểm toán viên tại KPMG - Big 4
  • + Trưởng phòng MKT tại Tổ hợp giáo dục Topica
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn xử lý, xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
Lê Huy Long
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 0

Lê Huy Long

ABOUT
  • Hơn 7 năm kinh nghiệm với các công việc chuyên dùng Excel để xử lý số liệu, báo cáo:
  • + Phó phòng kiểm toán viên tại KPMG - Big 4
  • + Trưởng phòng MKT tại Tổ hợp giáo dục Topica
  • Hơn 3 năm kinh nghiệm chuyên tư vấn xử lý, xây dựng hệ thống cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
TOP COURSES
Loading...