Interests
avatar

Lê Hồng Linh (Chou Chou)

1
2
0
  • Hơn 8 năm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo
  • Thiết kế quảng cáo cho các đơn vị đối tác: Trường Nhật Ngữ Giang Anh, Diễn giả luật sư Phạm Thành Long, công ty Sudo, công ty đào tạo GAMMA Edu...
Lê Hồng Linh (Chou Chou)
Courses: 1
Rating: 2
Followers: 0

Lê Hồng Linh (Chou Chou)

ABOUT
  • Hơn 8 năm trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo
  • Thiết kế quảng cáo cho các đơn vị đối tác: Trường Nhật Ngữ Giang Anh, Diễn giả luật sư Phạm Thành Long, công ty Sudo, công ty đào tạo GAMMA Edu...
TOP COURSES
Loading...