Interests
avatar

Lê Chí Linh

0
0
0
  • Khóa học này giảng viên Lê Chí Linh kết hợp xây dựng cùng một số giảng viên khác: Giả Xuân Trang, Nguyễn Minh Tâm, Hữu Văn.
  • Nhà lãnh đạo biết kiến tạo ra những nhà lãnh đạo khác.
  • Trainer khóa học "Marketing thời đại mới - Cách Marketing và bán hàng cho người giàu".
  • Trainerr khóa học "Khởi nghiệp Pro 4.0".
  • Trainer khóa học "Học viên team Elite".
Lê Chí Linh
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Chí Linh

ABOUT
  • Khóa học này giảng viên Lê Chí Linh kết hợp xây dựng cùng một số giảng viên khác: Giả Xuân Trang, Nguyễn Minh Tâm, Hữu Văn.
  • Nhà lãnh đạo biết kiến tạo ra những nhà lãnh đạo khác.
  • Trainer khóa học "Marketing thời đại mới - Cách Marketing và bán hàng cho người giàu".
  • Trainerr khóa học "Khởi nghiệp Pro 4.0".
  • Trainer khóa học "Học viên team Elite".
TOP COURSES

No Related Course