Interests
avatar

Lê Anh Tuấn

0
0
0
  • Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.
  • Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày
  • Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..
Lê Anh Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Anh Tuấn

ABOUT
  • Freelance web developer đang sống và làm việc tại London, nước Anh.
  • Yêu thích build website và các ứng dụng web mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống hàng ngày
  • Có nhiều thời gian làm việc với HTML, CSS NodeJS, Java Script, PHP, Python, Ruby, React, Angular, Rails, IOS, AndroidMobile apps..
TOP COURSES

No Related Course