Interests
avatar

Lê Anh Tuấn

0
0
0
  • Giảng viên: KTS Lê Anh Tuấn - Sáng lập cộng đồng đồ họa VietCG - GĐ công ty thiết kế kiến trúc VOS - Hoạt động sáng tác truyện tranh và thiết kế đồ họa 2D từ 2003 - Hoạt động thiết kế kiến trúc, nội thất từ 2005 - Hoạt động giảng dạy đồ họa 2D,3D từ 2008 Trường lớp nào?
Lê Anh Tuấn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lê Anh Tuấn

ABOUT
  • Giảng viên: KTS Lê Anh Tuấn - Sáng lập cộng đồng đồ họa VietCG - GĐ công ty thiết kế kiến trúc VOS - Hoạt động sáng tác truyện tranh và thiết kế đồ họa 2D từ 2003 - Hoạt động thiết kế kiến trúc, nội thất từ 2005 - Hoạt động giảng dạy đồ họa 2D,3D từ 2008 Trường lớp nào?
TOP COURSES

No Related Course