Lâm Quốc Bửu
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Chủ Tịch Starlit Group.

- Chuyên gia huấn luyện sales Power Up Group.

- Giám đốc đào tạo Sophie Paris.

- Quản Lý Vùng AVON Vietnam.

Xem đầy đủ

Các khóa học