Interests
avatar

Lại Thế Luyện

0
0
0
  • Hiện là Giám đốc đào tạo – Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả http://tuvanhieuqua.vn
  • Tác giả của hơn 30 cuốn sách về Kỹ năng mềm, Tâm lý ứng dụng, Giáo dục nhân bản và Nghệ thuật sống,...http://laitheluyen.blogspot.com
  • Chuyên gia đào tạo các Kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm.
  • Từng tốt nghiệp hệ chính quy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về các ngành: Luật Kinh tế, Tâm lý học và Giáo dục học. Nguyên Giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học: ĐH Công Nghệ Sài Gòn, ĐH FPT, ĐH Dầu Khí VN, ...
  • Hội viên Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục VN, Hội viên Hội Luật gia VN
Lại Thế Luyện
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lại Thế Luyện

ABOUT
  • Hiện là Giám đốc đào tạo – Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Hiệu Quả http://tuvanhieuqua.vn
  • Tác giả của hơn 30 cuốn sách về Kỹ năng mềm, Tâm lý ứng dụng, Giáo dục nhân bản và Nghệ thuật sống,...http://laitheluyen.blogspot.com
  • Chuyên gia đào tạo các Kỹ năng mềm cho đội ngũ nhân lực của các doanh nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm.
  • Từng tốt nghiệp hệ chính quy các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về các ngành: Luật Kinh tế, Tâm lý học và Giáo dục học. Nguyên Giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học: ĐH Công Nghệ Sài Gòn, ĐH FPT, ĐH Dầu Khí VN, ...
  • Hội viên Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục VN, Hội viên Hội Luật gia VN
TOP COURSES

No Related Course