Interests
avatar

La Zumba

0
0
0
  • 1. Lê Kim Ngọc (3 năm kinh nghiệm)
  • 2. Nguyễn Thanh Huyền (2 năm kinh nghiệm)
  • Điều lớn nhất mà các HLV Zumba (của LaZum3) nhận được từ các học viên đó là sự thay đổi tích cực của rất nhiều người tham gia bộ môn này, tạo động lực cho đội ngũ HLV luôn trau dồi, truyền lửa và niềm vui cho rất nhiều người khác. HLV Kim Ngọc và HLV Huyền Jetty là 2 HLV đã tham gia giảng dạy bộ môn Zumba thuộc các lớp trong hệ thống của CLB được 2 năm, đều là các HLV trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết và có chứng chỉ dạy Zumba quốc tế
La Zumba
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

La Zumba

ABOUT
  • 1. Lê Kim Ngọc (3 năm kinh nghiệm)
  • 2. Nguyễn Thanh Huyền (2 năm kinh nghiệm)
  • Điều lớn nhất mà các HLV Zumba (của LaZum3) nhận được từ các học viên đó là sự thay đổi tích cực của rất nhiều người tham gia bộ môn này, tạo động lực cho đội ngũ HLV luôn trau dồi, truyền lửa và niềm vui cho rất nhiều người khác. HLV Kim Ngọc và HLV Huyền Jetty là 2 HLV đã tham gia giảng dạy bộ môn Zumba thuộc các lớp trong hệ thống của CLB được 2 năm, đều là các HLV trẻ trung nhưng đầy nhiệt huyết và có chứng chỉ dạy Zumba quốc tế
TOP COURSES

No Related Course