Interests
avatar

Lã Linh Nga

0
0
0
  • Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục.
  • Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn dự phòng tư vấn, đào tạo nghiên cứu tâm lý học và sức khỏe.
  • 9 năm kinh nghiệm truyền thông về sức khỏe tâm trí.
  • 8 năm kinh nghiệm quản lý trung tâm tâm lý và phòng khám.
Lã Linh Nga
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Lã Linh Nga

ABOUT
  • Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục.
  • Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn dự phòng tư vấn, đào tạo nghiên cứu tâm lý học và sức khỏe.
  • 9 năm kinh nghiệm truyền thông về sức khỏe tâm trí.
  • 8 năm kinh nghiệm quản lý trung tâm tâm lý và phòng khám.
TOP COURSES

No Related Course