Lã Linh Nga
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

- Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm lý giáo dục.

- Có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn dự phòng tư vấn, đào tạo nghiên cứu tâm lý học và sức khỏe.

- 9 năm kinh nghiệm truyền thông về sức khỏe tâm trí.

- 8 năm kinh nghiệm quản lý trung tâm tâm lý và phòng khám.

Xem đầy đủ

Các khóa học