Interests
avatar

Krishan

0
0
0
  • 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy yoga quốc tế và 3 năm giảng dạy tại Việt Nam.
  • Hiện tại Krishan là 1 giảng viên có tiếng tại rất nhiều trung tâm thể fitness lớn tại Việt Nam.
  • Krishan có nhiều chứng chỉ công nhận về giảng dạy và trình độ yoga.
Krishan
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Krishan

ABOUT
  • 9 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy yoga quốc tế và 3 năm giảng dạy tại Việt Nam.
  • Hiện tại Krishan là 1 giảng viên có tiếng tại rất nhiều trung tâm thể fitness lớn tại Việt Nam.
  • Krishan có nhiều chứng chỉ công nhận về giảng dạy và trình độ yoga.
TOP COURSES

No Related Course