Interests
avatar

Kiwi Ngô Mai Trang

1
5
0
  • Quán quân cuộc thi truyền hình thực tế Vua Đầu Bếp Việt Nam 2017 - Viet Nam Master Chef 2017.
  • Người sáng lập chuỗi nhà hàng Sado Chado (Phục vụ Trà - Cà Phê & Thức Ăn Âu Á).
  • Hoa Hậu Tài Năng Châu Á Thái Bình Dương 2005.
Kiwi Ngô Mai Trang
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 0

Kiwi Ngô Mai Trang

ABOUT
  • Quán quân cuộc thi truyền hình thực tế Vua Đầu Bếp Việt Nam 2017 - Viet Nam Master Chef 2017.
  • Người sáng lập chuỗi nhà hàng Sado Chado (Phục vụ Trà - Cà Phê & Thức Ăn Âu Á).
  • Hoa Hậu Tài Năng Châu Á Thái Bình Dương 2005.
TOP COURSES
Loading...