Interests
avatar

Kiều Hưng

1
3.6
1
  • 11 năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và Quản lý dự án.
  • 4 năm tham gia giảng dạy phần mềm Revit MEP, tư vấn triển khai quy trình BIM, điều phối mô hình Revit MEP, kiểm soát va chạm, lập báo cáo, combine hệ thống.
  • Đào tạo Revit MEP cho các doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup, Kyudenko, Tổng công ty UDIC, Tập đoàn Flamingo, REE,...
  • Chứng chỉ Autodesk Certified Professional của hãng Autodesk về kiểm soát giải pháp BIM chuyên nghiệp đối với phần mềm Revit MEP Mechanical.
Kiều Hưng
Courses: 1
Rating: 3.6
Followers: 1

Kiều Hưng

ABOUT
  • 11 năm hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế hệ thống Cơ điện và Quản lý dự án.
  • 4 năm tham gia giảng dạy phần mềm Revit MEP, tư vấn triển khai quy trình BIM, điều phối mô hình Revit MEP, kiểm soát va chạm, lập báo cáo, combine hệ thống.
  • Đào tạo Revit MEP cho các doanh nghiệp: Tập đoàn Vingroup, Kyudenko, Tổng công ty UDIC, Tập đoàn Flamingo, REE,...
  • Chứng chỉ Autodesk Certified Professional của hãng Autodesk về kiểm soát giải pháp BIM chuyên nghiệp đối với phần mềm Revit MEP Mechanical.
TOP COURSES
Loading...