Kevin Nguyễn (Nguyễn Xuân Phúc)
4.2  (0 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Có kinh nghiệm giao dịch ngoại hối trên 10 năm.

Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối.

Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học.

Có nhiều học viên giao dịch tốt với kết quả từ 30% - 150%/ tháng.

Có nhiều học viên trong nước và nước ngoài theo học.

Có kinh nghiệm thiết kế chương trình học phù hợp với từng học viên.

Xem đầy đủ

Các khóa học