Joseph William Thumpston (Joe)
0.0  (0 đánh giá)

Ngoại ngữ (1)

3394
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Giảng viên người Anh Quốc

Thạc sĩ khoa học ngôn ngữ tại Université de lyon

Chứng chỉ TESOL

3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại ILA Việt Nam

Với 7 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người không bản xứ tại Pháp và Việt Nam . Thầy Joe đã ứng dụng thành công phương pháp học tiếng Anh hiệu quả cho tất cả các lứa tuổi thông qua việc làm quen với giao tiếp tiếng Anh như người bản xứ.

Xem đầy đủ

Các khóa học