Interests
avatar

Huỳnh Văn Tụ

1
4.7
2
  • Giảng viên: Huỳnh Văn Tụ QA Technical Lead tại AINOVATION
  • Học vấn: Cử nhân Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Học viên Bưu chính Viễn thông Hồ Chí Minh.
  • Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web Automation và Mobile Automation dựa trên các dự án mã nguồn mở. Hiện tại, Giảng viên Huỳnh Văn Tụ chịu trách nhiệm nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng và thực hiện các dự án Automation tại Cybozu Vietnam. Đồng thời, anh còn là trainer cho các member trong Team, đảm bảo cho các thành viên nắm chắc các kiến thức về Automation để thực hiện các dự án một cách hiệu quả nhất.
Huỳnh Văn Tụ
Courses: 1
Rating: 4.7
Followers: 2

Huỳnh Văn Tụ

ABOUT
  • Giảng viên: Huỳnh Văn Tụ QA Technical Lead tại AINOVATION
  • Học vấn: Cử nhân Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, Học viên Bưu chính Viễn thông Hồ Chí Minh.
  • Kinh nghiệm: 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm thử phần mềm, kinh nghiệm thực tế cho Web Automation và Mobile Automation dựa trên các dự án mã nguồn mở. Hiện tại, Giảng viên Huỳnh Văn Tụ chịu trách nhiệm nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng và thực hiện các dự án Automation tại Cybozu Vietnam. Đồng thời, anh còn là trainer cho các member trong Team, đảm bảo cho các thành viên nắm chắc các kiến thức về Automation để thực hiện các dự án một cách hiệu quả nhất.
TOP COURSES
Loading...