Interests
avatar

Huỳnh Thị Tâm

1
0
0
 • Giáo viên tiếng Anh tai trường quốc tế á châu gần 13 năm (từ lớp 6 đến lớp 12, luyện thi đại học).
 • Trợ giảng các môn math, science, geography, ... cho giáo viên bản ngữ.
 • Đứng lớp các môn kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết - ngữ pháp các cấp độ từ starter đến TOEFL iBT.
 • Tốt nghiêp khóa TESOL Diploma.
 • Nghiên cứu và thực hành những phương pháp giáo dục sơm cho trẻ, nghiên cứu và thực hành ứng dụng NLP trong việc dạy con.
 • Thành công trong việc dạy con học tiếng anh tại nhà.
 • Đoạt 2 giải nhất liên tục về phương pháp giảng dạy (group training) tại trường quốc tế Á Châu chỉ trong 2 lần tổ chức (trong vòng 12 năm), 2013/2015.
 • Đoạt giải nhì cuộc thi phương pháp giảng dạy (group training) tại trường quốc Á Châu 2017.
Huỳnh Thị Tâm
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Huỳnh Thị Tâm

ABOUT
 • Giáo viên tiếng Anh tai trường quốc tế á châu gần 13 năm (từ lớp 6 đến lớp 12, luyện thi đại học).
 • Trợ giảng các môn math, science, geography, ... cho giáo viên bản ngữ.
 • Đứng lớp các môn kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết - ngữ pháp các cấp độ từ starter đến TOEFL iBT.
 • Tốt nghiêp khóa TESOL Diploma.
 • Nghiên cứu và thực hành những phương pháp giáo dục sơm cho trẻ, nghiên cứu và thực hành ứng dụng NLP trong việc dạy con.
 • Thành công trong việc dạy con học tiếng anh tại nhà.
 • Đoạt 2 giải nhất liên tục về phương pháp giảng dạy (group training) tại trường quốc tế Á Châu chỉ trong 2 lần tổ chức (trong vòng 12 năm), 2013/2015.
 • Đoạt giải nhì cuộc thi phương pháp giảng dạy (group training) tại trường quốc Á Châu 2017.
TOP COURSES
Loading...