Interests
avatar

Huỳnh Tấn Phước

0
0
0
 • Cử nhân ngành khoa học máy tính trường học Viện Hàng Không Việt Nam.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng website trong các công ty và các nhóm start up về lập trình web.
 • Xây dựng Hàng trăm giao diện website bán Hàng cho các doanh nghiệp online vừa và nhỏ
 • nhiều năm tham gia giảng dạy offline và online tại trung tâm đào tạo lập trình web zendvn và một số trung tâm khác.
 • Đã đào tạo rất nhiều bạn về lập trình và thiết kế web.
 • + Đã hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế MOS.
Huỳnh Tấn Phước
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Huỳnh Tấn Phước

ABOUT
 • Cử nhân ngành khoa học máy tính trường học Viện Hàng Không Việt Nam.
 • Có nhiều năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng website trong các công ty và các nhóm start up về lập trình web.
 • Xây dựng Hàng trăm giao diện website bán Hàng cho các doanh nghiệp online vừa và nhỏ
 • nhiều năm tham gia giảng dạy offline và online tại trung tâm đào tạo lập trình web zendvn và một số trung tâm khác.
 • Đã đào tạo rất nhiều bạn về lập trình và thiết kế web.
 • + Đã hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế MOS.
TOP COURSES

No Related Course