Hữu Hùng Cấn
4.0  (3 đánh giá)

Kinh doanh - khởi nghiệp (1)

105
học viên
1
khóa học
3
bình luận
Thông tin giảng viên

- 3 năm kinh nghiệm nhập hàng Trung Quốc.

- 7 năm kinh nghiệm trên thương trường kinh doanh.

- Giám đốc 1 doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực sản phẩm thiết bị công nghệ.

Xem đầy đủ

Các khóa học