Hứa Anh Chức
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Nghề nghiệp: Freelancer.

Đã tốt nghiệp bằng Kỹ Sư: Đại Học CNTT & TT Thái Nguyên, Chuyên Ngành Truyền Thông Đa Phương Tiện.

Thành tích: Đã bán được nhiều video về hoạt hình 2D.

Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm hướng dẫn nhiều học viên thành công.

Xem đầy đủ

Các khóa học