Học viện Novastars
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
1
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Coach Thủy Lê (MBA) - CEO và đồng sáng lập tổ chức giáo dục kĩ năng sống Novastars, đồng thời cũng là nhà giáo dục, diễn giả, chuyên gia đào tạo huấn luyện, truyền lửa cho hàng chục nghìn học viên về khai phá phát triển bản thân, rèn luyện kĩ năng mềm, hoạch định bản đồ thành công và trở nên “vĩ đại theo cách của mình”.

Xem đầy đủ

Các khóa học