Interests
avatar

Học viện đào tạo nghề 38 độ

1
0
0
 • Học viện đào tạo nghề 38 độ.
 • Học viện đào tạo kết tráp rồng phượng, cắm hoa.
 • Tự hào là học viện lớn nhất miền Bắc.
 • Đã hoạt động 12 năm trong lĩnh vực đào tạo nghề.
 • Đã đào tạo ra 3000 học viên kết tráp ăn hỏi trên khắp toàn quốc tự tin mở shop dịch vụ cưới hỏi trọn gói.
 • Đạt giải nhất cuộc thi kết tráp rồng phượng miền Bắc.
 • Đã được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Cây trái miền Tây" năm 2009-2010.
Học viện đào tạo nghề 38 độ
Courses: 1
Rating: 0
Followers: 0

Học viện đào tạo nghề 38 độ

ABOUT
 • Học viện đào tạo nghề 38 độ.
 • Học viện đào tạo kết tráp rồng phượng, cắm hoa.
 • Tự hào là học viện lớn nhất miền Bắc.
 • Đã hoạt động 12 năm trong lĩnh vực đào tạo nghề.
 • Đã đào tạo ra 3000 học viên kết tráp ăn hỏi trên khắp toàn quốc tự tin mở shop dịch vụ cưới hỏi trọn gói.
 • Đạt giải nhất cuộc thi kết tráp rồng phượng miền Bắc.
 • Đã được mời làm giám khảo cho cuộc thi "Cây trái miền Tây" năm 2009-2010.
TOP COURSES
Loading...