Interests
avatar

Hoàng Việt Nhật

0
0
0
  • Từng tốt nghiệp các khóa học về Master NLP Ứng Dụng, Thôi miên, EFT trị liệu.
  • Tác giả của hàng chục chương trình online phát triển bản thân trên sufoshare.vn.
  • Tác giả sách Khai Sáng Con Đường Sự Nghiệp, bộ Hướng dẫn thực hành NLP, bộ Sổ Tay Bán Hàng Triệu Đô, bộ Lập Trình Tư Duy Thành Công.
  • Gần 10 năm nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực phát triển cá nhân.
  • Đã từng hướng dẫn hàng nghìn học viên online, offline qua các sản phẩm, chương trình học, quan trọng là tác giả đã tìm ra được mục đích sống thực sự cho cá nhân, tìm được hệ thống tư tưởng để đạt được nó và sống cuộc sống hạnh phúc với những gì mình đang có.
Hoàng Việt Nhật
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Việt Nhật

ABOUT
  • Từng tốt nghiệp các khóa học về Master NLP Ứng Dụng, Thôi miên, EFT trị liệu.
  • Tác giả của hàng chục chương trình online phát triển bản thân trên sufoshare.vn.
  • Tác giả sách Khai Sáng Con Đường Sự Nghiệp, bộ Hướng dẫn thực hành NLP, bộ Sổ Tay Bán Hàng Triệu Đô, bộ Lập Trình Tư Duy Thành Công.
  • Gần 10 năm nghiên cứu và thực hành trong lĩnh vực phát triển cá nhân.
  • Đã từng hướng dẫn hàng nghìn học viên online, offline qua các sản phẩm, chương trình học, quan trọng là tác giả đã tìm ra được mục đích sống thực sự cho cá nhân, tìm được hệ thống tư tưởng để đạt được nó và sống cuộc sống hạnh phúc với những gì mình đang có.
TOP COURSES

No Related Course