Interests
avatar

Hoàng Thị Ngọc Hân

0
0
1
  • Yogi Ngọc Hân có 6 năm trong việc tập luyện và giảng dạy Yoga.
  • Tốt nghiêp khóa huấn luyện viên 200h theo chuẩn quốc tế Sivannanda.
  • Giảng viên của Ayur Yoga: Đào tạo huấn luyện viên và học viên từ cơ bản đến nâng cao.
Hoàng Thị Ngọc Hân
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Hoàng Thị Ngọc Hân

ABOUT
  • Yogi Ngọc Hân có 6 năm trong việc tập luyện và giảng dạy Yoga.
  • Tốt nghiêp khóa huấn luyện viên 200h theo chuẩn quốc tế Sivannanda.
  • Giảng viên của Ayur Yoga: Đào tạo huấn luyện viên và học viên từ cơ bản đến nâng cao.
TOP COURSES

No Related Course