Interests
avatar

Hoàng Thế An

0
0
1
  • Cựu sinh viên Bách Khoa, K47.
  • Được đào tạo tại Nhật về khuôn mẫu bắt đầu từ năm cuối ĐH, do công ty Nhật tuyển dụng.
  • Hiện tại là trưởng phòng thiết kế khuôn của 1 công ty Nhật tại Việt Nam.
  • Kinh nghiệm hơn 11 năm về thiết kế, lập trình gia công khuôn mẫu.
Hoàng Thế An
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 1

Hoàng Thế An

ABOUT
  • Cựu sinh viên Bách Khoa, K47.
  • Được đào tạo tại Nhật về khuôn mẫu bắt đầu từ năm cuối ĐH, do công ty Nhật tuyển dụng.
  • Hiện tại là trưởng phòng thiết kế khuôn của 1 công ty Nhật tại Việt Nam.
  • Kinh nghiệm hơn 11 năm về thiết kế, lập trình gia công khuôn mẫu.
TOP COURSES

No Related Course