Interests
avatar

Hoàng Quốc Hưng

0
0
0
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là R&D Manager tại TNI Business School .
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
Hoàng Quốc Hưng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Quốc Hưng

ABOUT
  • Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là R&D Manager tại TNI Business School .
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng.
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing.
TOP COURSES

No Related Course