Interests
avatar

Hoàng Quốc Hưng

0
0
0
  • '- Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
Hoàng Quốc Hưng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Quốc Hưng

ABOUT
  • '- Đồng sáng lập TNI GROUP và hiện tại là Giám đốc Kĩ thuật của T-Agency
  • 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kĩ thuật nền tảng
  • 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và marketing
TOP COURSES

No Related Course