Interests
avatar

Hoàng Ngọc Lê

0
0
0
  • Giám đốc Công ty TNHH Masha.
  • Có kinh nghiệm phụ trách kỹ thuật và phát triển hệ thống khách hàng gas công nghiệp, chăm sóc khách hàng.
Hoàng Ngọc Lê
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Ngọc Lê

ABOUT
  • Giám đốc Công ty TNHH Masha.
  • Có kinh nghiệm phụ trách kỹ thuật và phát triển hệ thống khách hàng gas công nghiệp, chăm sóc khách hàng.
TOP COURSES

No Related Course