Interests
avatar

Hoàng Minh Phượng

0
0
0
  • Nhiều năm tư vấn thời trang cá nhân.
  • Có kinh nghiệm thiết kế may đo thời trang.
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực PR truyền thông, marketting.
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong giáo dục.
Hoàng Minh Phượng
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hoàng Minh Phượng

ABOUT
  • Nhiều năm tư vấn thời trang cá nhân.
  • Có kinh nghiệm thiết kế may đo thời trang.
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực PR truyền thông, marketting.
  • Có kinh nghiệm hoạt động trong giáo dục.
TOP COURSES

No Related Course