Hoang Long
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
3
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Tốt nghiệp khoa Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Tài chính Marketing thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm 10 năm làm trong lĩnh vực quản lý, phân tích dữ liệu và giảng dạy tiếng Anh. Có nền tảng tiếng Anh và Excel tốt. Có nguyện vọng kết hợp giảng dạy 2 môn này cho cộng đồng.

Xem đầy đủ

Các khóa học