Interests
avatar

Henry Son

1
5
1
  • Henryson - Giám đốc học viện Forex.
  • Chuyên gia giao dịch trên sàn Fulleton Market. Hiện có hơn 1000 khách hàng flow copy theo với mức lợi nhuận trung bình 10 đến 15%/tháng. -Chuyên gia phân tích xu hướng thị trường Ngoại hối Forex và gold theo quý, năm cho các tổ chức tài chính. -Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex và gold. -3 năm kinh nghiệm đào tạo các khóa học giao dịch ngoại hối , vàng và các chương trình hội thảo forex trên toàn quốc. -Đang giao dịch cho các quỹ tổ chức doanh nghiệp và các quỹ Pamm trong nước.
Henry Son
Courses: 1
Rating: 5
Followers: 1

Henry Son

ABOUT
  • Henryson - Giám đốc học viện Forex.
  • Chuyên gia giao dịch trên sàn Fulleton Market. Hiện có hơn 1000 khách hàng flow copy theo với mức lợi nhuận trung bình 10 đến 15%/tháng. -Chuyên gia phân tích xu hướng thị trường Ngoại hối Forex và gold theo quý, năm cho các tổ chức tài chính. -Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trên thị trường Forex và gold. -3 năm kinh nghiệm đào tạo các khóa học giao dịch ngoại hối , vàng và các chương trình hội thảo forex trên toàn quốc. -Đang giao dịch cho các quỹ tổ chức doanh nghiệp và các quỹ Pamm trong nước.
TOP COURSES
Loading...