Interests
avatar

Hải Trung

0
0
0
  • Đam mê chơi nhạc Acoustic và tham gia giảng dạy tại các câu lạc bộ guitar của các trường đại học cao đẳng , trung tâm âm nhạc Phanxico.
  • Đam mê sáng tác , thu âm và sáng tạo ra những bản nhạc acoustic mới trên youtube.
  • Đào tạo và hợp tác với nhiều bạn trẻ yêu thích âm nhạc đạt được nhiều hiệu quả cao trong Guitar Acoustic.
Hải Trung
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hải Trung

ABOUT
  • Đam mê chơi nhạc Acoustic và tham gia giảng dạy tại các câu lạc bộ guitar của các trường đại học cao đẳng , trung tâm âm nhạc Phanxico.
  • Đam mê sáng tác , thu âm và sáng tạo ra những bản nhạc acoustic mới trên youtube.
  • Đào tạo và hợp tác với nhiều bạn trẻ yêu thích âm nhạc đạt được nhiều hiệu quả cao trong Guitar Acoustic.
TOP COURSES

No Related Course