Interests
avatar

Hà Bằng Nguyễn

0
0
0
 • Diễn giả TS. Nguyễn Hà Bằng
 • Chuyên gia cố vấn phát triển cá nhân và tổ chức: kinh doanh, bán hàng, điều hành, lãnh đạo và phát triển bản thân.
 • Nguyên Phó TGĐ TTC EDU - Trực thuộc TTC Group - Là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam.
 • Trực tiếp huấn luyện và đào tạo cho hơn 25.500 cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Founder dự án 200 doanh nghiệp Triệu Đô và cộng đồng Flying Team với hơn 50 Trainer chuyên nghiệp.
 • Có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển bản thân, bán hàng, lãnh đạo, thuyết trình sân khấu, xây dựng hệ thống kinh doanh và Coaching doanh nghiệp tự động hóa
Hà Bằng Nguyễn
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Hà Bằng Nguyễn

ABOUT
 • Diễn giả TS. Nguyễn Hà Bằng
 • Chuyên gia cố vấn phát triển cá nhân và tổ chức: kinh doanh, bán hàng, điều hành, lãnh đạo và phát triển bản thân.
 • Nguyên Phó TGĐ TTC EDU - Trực thuộc TTC Group - Là một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam.
 • Trực tiếp huấn luyện và đào tạo cho hơn 25.500 cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Founder dự án 200 doanh nghiệp Triệu Đô và cộng đồng Flying Team với hơn 50 Trainer chuyên nghiệp.
 • Có hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo và phát triển bản thân, bán hàng, lãnh đạo, thuyết trình sân khấu, xây dựng hệ thống kinh doanh và Coaching doanh nghiệp tự động hóa
TOP COURSES

No Related Course