Interests
avatar

Gina Gina

1
4
0
  • Đồng sáng lập Học Viện Second Heaven.
  • Gần 5 năm kinh nghiệm coaching và training tiếng anh giao tiếp, phát âm chuẩn Anh Mỹ kết hợp đào tạo phát triển bản thân.
Gina Gina
Courses: 1
Rating: 4
Followers: 0

Gina Gina

ABOUT
  • Đồng sáng lập Học Viện Second Heaven.
  • Gần 5 năm kinh nghiệm coaching và training tiếng anh giao tiếp, phát âm chuẩn Anh Mỹ kết hợp đào tạo phát triển bản thân.
TOP COURSES
Loading...