Giảng viên học viện Nefertiti
5.0  (1 đánh giá)

Nghệ thuật - đời sống (2)

53
học viên
2
khóa học
1
bình luận
Thông tin giảng viên

- Học viện đào tạo cắm hoa nghệ thuật Nefertiti với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm, đã đào tạo hàng trăm khóa học cắm hoa cho các học viên trên mọi miền.

- Giảng viên Nguyễn Thị Huệ - nghệ danh Huệ Nguyễn, giảng viên tại Học viện Nefertiti, chuyên gia ngành hoa với 10 năm kinh nghiệm.

- Giảng viên là thầy Lê Trung Hiếu - nghệ danh Ken Chou Bảo, giảng viên tại Học viện Nefertiti, chuyên gia ngành hoa với 18 năm kinh nghiệm.

Xem đầy đủ

Các khóa học