Interests
avatar

Elight

0
0
0
  • "Khoá học được thực hiện giảng dạy bởi đội ngũ 6 giảng viên từ Elight Learning English gồm: ✓ Ms Kiều Trang - CEO và Founder của Elight Learning English. ✓ Ms Linh Trần - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc ✓ Ms Joy - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc, GV Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội ✓ Ms Daisy - Giảng viên TESOL từ Elight ✓ Mr Benjamin - Giảng viên TESOL từ Mỹ ✓ Ms Rosie - Cử Nhân Tiếng Anh Kinh Tế ĐH Ngoại Thương"
Elight
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Elight

ABOUT
  • "Khoá học được thực hiện giảng dạy bởi đội ngũ 6 giảng viên từ Elight Learning English gồm: ✓ Ms Kiều Trang - CEO và Founder của Elight Learning English. ✓ Ms Linh Trần - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc ✓ Ms Joy - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc, GV Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội ✓ Ms Daisy - Giảng viên TESOL từ Elight ✓ Mr Benjamin - Giảng viên TESOL từ Mỹ ✓ Ms Rosie - Cử Nhân Tiếng Anh Kinh Tế ĐH Ngoại Thương"
TOP COURSES

No Related Course