Interests
avatar

Elight

0
0
0
 • Khoá học được thực hiện giảng dạy bởi đội ngũ 6 giảng viên từ Elight Learning English gồm:
 • ✓ Ms Kiều Trang - CEO và Founder của Elight Learning English
 • ✓ Ms Linh Trần - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc
 • ✓ Ms Joy - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc, GV Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • ✓ Ms Daisy - Giảng viên TESOL từ Elight
 • ✓ Mr Benjamin - Giảng viên TESOL từ Mỹ
 • ✓ Ms Rosie - Cử Nhân Tiếng Anh Kinh Tế ĐH Ngoại Thương
Elight
Courses: 0
Rating: 0
Followers: 0

Elight

ABOUT
 • Khoá học được thực hiện giảng dạy bởi đội ngũ 6 giảng viên từ Elight Learning English gồm:
 • ✓ Ms Kiều Trang - CEO và Founder của Elight Learning English
 • ✓ Ms Linh Trần - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc
 • ✓ Ms Joy - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc, GV Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội
 • ✓ Ms Daisy - Giảng viên TESOL từ Elight
 • ✓ Mr Benjamin - Giảng viên TESOL từ Mỹ
 • ✓ Ms Rosie - Cử Nhân Tiếng Anh Kinh Tế ĐH Ngoại Thương
TOP COURSES

No Related Course