Elight
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Khoá học được thực hiện giảng dạy bởi đội ngũ 6 giảng viên từ Elight Learning English gồm:

✓ Ms Kiều Trang - CEO và Founder của Elight Learning English

✓ Ms Linh Trần - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc

✓ Ms Joy - Thạc sĩ Ngôn Ngữ tại Anh Quốc, GV Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Quốc Gia Hà Nội

✓ Ms Daisy - Giảng viên TESOL từ Elight

✓ Mr Benjamin - Giảng viên TESOL từ Mỹ

✓ Ms Rosie - Cử Nhân Tiếng Anh Kinh Tế ĐH Ngoại Thương

Xem đầy đủ

Các khóa học