Egbert Veltman
0.0  (0 đánh giá)
0
học viên
0
khóa học
0
bình luận
Thông tin giảng viên

Trình độ học vấn:

- Bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại trường đại học Amsterdam

- Bằng cử nhân về luật tại trường đại học Amsterdam

Kinh nghiệm:

- Giảng viên nhóm nghiên cứu của bộ Ngoại Giao tại đại học Amsterdam

- Giảng viên dạy học trực tuyến tại tổ hợp công nghệ giáo dục TOPICA

- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh nhiều năm

Xem đầy đủ

Các khóa học